سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میربهمن غنی زاده – دانشجوی مهندسی نفت، دانشگاه حکیم سبزواری
سیدعلی غنی زاده – کارشناس دفتر فنی شرکت مپنا، پارس جنوبی
حسین محمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عباس هاشمی زاده – عضو هیئت علمی گروه نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده:

با توجه موضوع گرمایش جهانی و افزایش روز افزون تقاضای نفت، و از طرفی تخلیه تدریجی مخازن نفت، ازدیاد برداشت نفت(Enhanced Oil Recovery (EOR)) نقش بسیار مهمی را در تولید نفت ایفا می کند. در سرتاسر جهان هردو موضوع تخلیه مخازن و گرمایش جهانی باعث شده است تا کشورها راهکارهایی مناسبی را برای بهبود و کنترل این مشکلات ارائه دهند. یکی از این راهکارها، ازدیاد برداشت به وسیله تزریقکربن دی اکسید میباشد که تاکنون در سرتاسر جهان پروژه های متنوعی اجرا شده است و روز به روز نیز در حال گسترش است. گاز دی اکسیدکربن قابلیت انحلال در محلولهای آبی و هیدروکربنی را دارد. قابلیتانحلال بالای دی اکسید کربن در نفت مهمترین خاصیتی است که دیاکسیدکربن را برای فرآیندهای ازدیادبرداشت نفتEOR)مناسب کرده است. ازدیاد برداشت به وسیله تزریق کربن دی اکسید نقش بسیار مهمی را در کاهش گرمایش جهانی ایفا می کند و تاکنون توانسته است حجم بسیار زیادی از کربن دی اکسید را کنترل و در مخازن نفتی ذخیره کند و انتظار می رود با توجه خصوصیات ویژهی این گاز و قابلیت اجرای آن در اکثر مخازن، در آینده کاربرد گستردهتری هم در جهان و هم در کشور ایران داشته باشد. در این مقاله به بررسی این پروژه ها و ارزیابی نقش آنان در کاهش گرمایش جهانی خواهیم پرداخت.