سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی مهرنیا – شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

چکیده:

یکی از مهمترین وظایف شرکتهای توزیع که توفیق در انها نهایتا به رسالت اصلی شرکت ها که همانا تداوم هرچه بیشتر و با کیفیت تر امر برق رسانی است، منتهی می گردد، وظیفه خطیر بهره بردرای از شبکه های ۲۰ کیلولوت و فشار ضعیف می باشد. طبعا آنچه که در بهبود و ارتقای روند بهره برداری با ارزیابی صرفه اقتصادی و فنی نقش دارد، می تواند تاثیرگذار باشد و نهایتا منجر به پایداری شبکه، کاهش خاموشی ها و رضایتمندی مشترکین خواهد شدو در این راستا استفاده از فن آوری همگام با مدیریت مهندسی امری اجتناب ناپذیر خواهدبود.
در این مقاله به بخش هایی از معایب بهره برداری سنتی از شبکه های توزیع درسطح شرکتهای گلستان، مرکز و غرب مازندران و با عنایت به همجواری این شرکتها و سابقه طولانی فعالیت مشترک انها از لحاظ پرسنل و تجهیزات درموضوعات رفع عیوب خاموشی های ناخواسته، قطع کننده ها، حفاظت کات اوت فیوزی، اتصالی های لحظه ای ، فرسودگی تجهیزات و مسائل مدیریتی با ذکر وارائه آمار و ارقام مقایسه ای به همراه محاسبه ضررو زیان این شرکت ها از نقطه نظر محورهای مورد بحث در سطح شبکه و راهکارهای بهبود آن پرداخته شده است که با تقریب قابل قبولی برای اکثر شرکتهای توزیع در سطح کشور قابل تعمیم می باشد.