سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا عابدی – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

فعالیت درعرضه اکتشافات و استخراج معدن مستلزم حرکت درچارچوبی است که ضمن رعایت کلیه اصول فنی درطراحی مراحل شناسایی تا بهره برداری دربردارنده ملاحظات دیگری چون انجام محاسبات ا قتصادی هماهنگی باسایر ارگانهای زیربط رعایت مسائل ایمنی و بهداشت و محیط زیست آینده نگری نیز میباشد درتمامی برهه های زمانی تلاش برای حرکت درچهارچوب فوق انجام اما همواره چالشها و مسائلی مانع از یک تداوم ایده ال بوده است لذا بران شدیمبا ارایه تجارب موجود راه کارهای متناسب با موارد مطروحه را جهت اطلاع حاضرین درسمینار بیان نماییم