سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام پورشیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه بوعلی سینای همدان
محمد معانی جو – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان،ایران
فرهاد الیانی – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان،ایران
احسان حاج ملاعلی – دانشجوی دکتری زمین شناسی

چکیده:

مطالعات ژئوشیمیایی در مقیاس 1:25000 در جنوب شهرستان تاکستان که در غرب ایران و جزء استان قزوین بوده واز نظر تقسیمات واحدهای ساختمانی – رسوبی ایران (اشتوکلین 1968 ) بخشی از ایران مرکزی می باشد. تعداد 313 نمونه ژئوشیمی از رسوبات رودخانه ای منطقه برداشت گردید و به منظور انجام آنالیز به آزمایشگاه Als-cemex در کشور کانادا ارسال شد که برای هر نمونه تعداد 51 عنصر توسط دستگاه ICP-Ms مورد تجزیه قرار گرفت با بررسی نتایج حاصله و با توجه به اهمیت زیست محیطی عناصر سنگین، عناصر ارسنیک کادمیوم وسرب و جیوه مورد ارزیابی ژئوشیمیایی-زیست محیطی قرار گرفت. بدین منظور داده های مربوط به این عناصر بطور خاص پردازش و بررسی شد که با توجه به اطلاعات بدست آمده منطقه از نظر کادمیوم، سرب و جیوه تقریبا پاک بوده و بجز انومالی های محدودی بقیه مقادیر آنها نرمال و در حد استاندارد می باشند اما مقادیر ارسنیک بیش از حد استاندارد زیست محیطی در برخی نواحی ناحیه بود