سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زینب یوسفی ناعاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
رضا شمسی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
هاشم باقری – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
محمدعلی مکی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

کانسارطلای دره اشکی در شمال شرق معدن موته قرار دارد. این معدن در زون دگرگونی سنندج –سیرجان ودر 55 کیلومتری گلپایگان قرار گرفته است. کانه زایی طلا در این کانسار درکمپلکس پرپرمین رخ داده[ 5 ]، .سنگ ها ی این منطقه شامل گرانیت ها که غالبا در مرکز منطقه قرار گرفته اند ، سنگ های ولکانیک دگرگون شده شامل متاریولیت، متاریوداسیت ومتا داسیت و انواع سنگ های دگرگونی مثل میکاشیست و… است. بیشترین مقدار طلا در زون های دگرسانی و همراه متاریولیت ها وشیست ها مشاهده شده است. .از انواع دگرسانی های مشاهده شده در این کانسار کائولینیتی شدن، سرسیتی شدن ،. کلریتی شدن و سیلیسی شدن را می توان نام برد مطالعات کانی شناسی و SEM نشان دهنده کانی سازی از نوع سولفیدی مثل سولفید های مس ، سرب ، روی و بیسموت ( پیریت، کالکوپیریت، گالنو بیسموتیت، گالنو اسفالریت، بیسموت و پیروتیت) در این کانسار است. کانه زایی طلا در این منطقه اکثرا همراه با رگه های کوارتزی و عموما در ارتباط با پیریت گزارش شده است. در این بررسی حداکثر مقدار طلا PPM 15 و در کنتاکت سنگ های ریولیتی با شیست ها مشاهده گردید، همچنین مطالعات SEM در مقاطع صیقلی نشان داد که پیریت در این مقطع دارای 0.278% طلا است.