سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رویا خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
الهام کشمیری زاده – استادیار

چکیده:

دراین تحقیق کارایی روش تصفیه الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود الومنیومی برای تصفیه پساب حاوی رنگزای قرمز در مقیاس ازمایشگاهی مورد مطالعه قرارگرفت. تاثیر عوامل موثر بربازده فرایند تصفیه مانند غلظت اولیه رنگزا، دانسیته جریان Ph,current density CD اولیه و اثر نوع الکترولیت بررسی شد. برای انجام ازمایشات از یک راکتور با حجم مفید یک لیتر استفاده گردید نتایج نشان داد که فرایند الکتروشیمیایی روش موثری برای حذف ماده رنگزا می باشد و در شرایط عملیاتی با ولتاژ 12 ولت و طی زمان 5 دقیقه میزان حذف رنگ 97/5% بدست امد.