سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مقداد پیرصاحب – استادیار و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
عبداله درگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا
کیومرث شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا
تارخ خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا

چکیده:

روشهای گوناگونی برای تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و حذف رنگ از این فاضلابها وجود دارد. انعقاد و لخته سازی یکی از گسترده ترین روشهای مورد استفاده در حذف رنگ و آلودگی از فاضلابها است. لذا هدف از این مطالعه بررسی کارایی منعقد کننده های معدنی در تصفیه فاضلاب کارخانجات نساجی کرپ ناز کرمانشاه می باشد.این مطالعه به صورت تحقیق توصیفی – مقطعی بوده که جهت انجام آن مبادرت به نمونه برداری از فاضلاب کارخانه نساجی کرپ ناز هرسین گردیده است. در این تحقیق، دو منعقد کننده آلوم و کلرور فریک برای انتخاب بهترین و مناسبترین منعقد کننده در شرایط بهینه، برای تصفیه فاضلاب کارخانه نساجی کرپ ناز از طریق آزمایش پارامترهایی نظیر رنگ، COD، BOD5 و pH به کار گرفته شدند. در این بررسی pH های مورد آزمایش برای انتخاب pH بهینه، 8، 7، 6، 5، 4 و 9 بودند. تمامی مراحل نمونه برداری و انجام آزمایش ها بر اساس روش های موجود در کتاب استاندارد متد انجام شد.نتایج نشان داد که با استفاده از فرآیند انعقاد می توان به میزان زیادی رنگ، COD و BOD5 موجود در فاضلاب صنایع نساجی را حذف کرد. منعقد کننده کلرور فریک در این پژوهش برای حذف COD و رنگ دارای راندمان حذف بالاتری نسبت به آلوم بوده بطوریکه بیشترین میزان حذف COD و رنگ توسط آلوم 36، 68/75 و برای کلرورفریک به ترتیب 72، 98 درصد بدست آمد. همچنین pH بهینه برای مواد منعقد کننده آلوم و کلرورفریک به ترتیب 7 و 5 حاصل گردید. نتیجه این بررسی نشان داد که کلرور فریک بهترین منعقدکننده جهت حذف COD و رنگ از فاضلاب کارخانه نساجی می باشد.