سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی بهنژادی – گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمد شکری –
ناصر مدیرشهلا –
تینا رهبرسعادت –

چکیده:

دراین تحقیق به منظور کاربردی نمودن فرایندفتوکاتالیز ناهمگن درحذف انتی بیوتیکها از محیط های ابی کارایی نانوذرات TiO2 تثبیت شده به روش اتصال حرارتی برروی صفحات شیشه ای Sand-blast شده در حذف کلرامفنیکل بعنوان یکترکیب انتی بیوتیک بررسی شده است تاثیر پارامترهای مختلفی نظیر غلظت اولیه کلرامفنیکل و شدت تابش نور ماورا بنفش در فعالیت فتوکاتالیزوری نانوذرات TiO2 تثبیت شده موردمطالعه قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که نانوذرات TiO2 در وضعیت تثبیت شده کارایی قابل توجهی در هدف کلرامفنیکل از خود نشان میدهند نتایج نشان میدهد که ۱۰mgL-1 از کلرامفنیکل توسط نانوذرات TiO2 تثبیت شده تحت تابش نور فرابنفش با شدت ۳۶/۷W/m-2 در مدت زمان ۴۵ دقیقه تقریبا بطور کامل حذف می شود.