سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد تقی منظوری – دانشگاه شریف – دانشکده کامپیوتر
ندا میبدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
بهزاد برناک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی و ورود رباتها از فعالیتهای صنعتی به فعالیتهای اجتماعی، فصل جدیدی از ارتباطات اجتماعی انسان آغازگردید. تشخیص اتوماتیک حالت چهره به سبب کاربردش در تعاملات انسان و ربات، تشخیص درد، تشخیص دروغ وکاربردهای روانشناسی و پزشکی دیگر، به یکی از موضوعات تحقیقاتی مهم در پردازش تصویر مبدل شده است.در چند دهه گذشته مطالعات فراوانی در این زمینه صورت گرفته و روشهای بسیاری برای تشخیص حالت چهره ارائه گردیده است.تقریباً تمامی این روشها بدلیل نبود یک پایگاه داده سه بعدی مناسب برای تشخیص حالت چهره، بر پایه تصاویر ثابت یا متحرک دو بعدی صورت گرفتهاند. تنها در چند سال اخیر و بعد از ارائه یک پایگاه داده سه بعدی ازحالات چهره، تحقیقات به سمت استفاده از تصاویر سه بعدی کشیده شده است. در این مقاله سعی داریم تا ضمن معرفی این پایگاه داده دلایلی را برای برتری استفاده از تصاویر سه بعدی نسبت به تصاویر دوبعدی ذکر نماییم. همچنین ساختار کلی روشهای تشخیص حالت چهره را بررسی کرده و تعدادی از روشهای سه بعدی ارائه شده در این زمینه را بر اساس این الگو مطالعه و مقایسه می کنیم.