سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سیدی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
علی اصغر نجف پور – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سیدمحمدرضا طیبان – دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
محمدجواد کلایی – کارشناس مسئول واحدبهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان ب

چکیده:

فاضلابهای صنعتی از صنایع مختلف حاصل می شوند و نسبت به نوع صنایع ترکیبات شیمیای مختلف دارند مهمترین الاینده های آنها مواد جامد معلق ، موا دالی قابل تجزیه بیولوژیکی عوامل بیماری زا، مواد الی مقاوم، فلزات سنگین، جامدات محلول غیرالی نیتروژن و فسفر، روغن و مواد شناور مواد فرار و سمیت ابی می باشد نمکهای فلزات سنگین موجود در پسابهای صنعتی بسیار سمی است و سبب الودگی شدید محیط زیست می باشد در جدول تناوبی عناصر به ان تعداد از عناصر که وزن اتمی بیش از ۵۰gr و معمولا وزن مخصوص بیش از ۶gr/cm2 داشته باشند و دردر جه حرارت اتاق خاصیت فلزی دارند فلز سنگین اطلاق می شود تا به امروز روشهای گوناگونی از جمله اسمز معکوس، الکترولیز، ترسیب شیمیایی ، جذب سطحی و … در جهت حذف فلزات سنگین از منابع اب مورد بررس و مورد ازمون قرارگرفته که هرکدام بنا برشرایط استفاده دارای مزایا و معایب خاص خود بوده اند از انجا یی که نانوفناوری توانایی را به بشر میدهد تا بتواند دخالت خود را در ساختار مواد گسترش دهد و در ابعاد بسیار ریز دست به ساخت و طراحی بزند می توان با استفاده از فناوری نانو در حذف فلزات سنگین پسابهای صنعتی موفق بود این مطالعه یک مطالعه مروری می باشد که به بررسی کارایی نانوذرات در حذف فلزات سنگین پسابهای صنعتی پرداخته و در پایان به تحقیقات انجام شده درایران برپایه اطلاعات جمع اوری شده از منابع اینترنتی و مقالات منتشر شده داخلی می پردازد.