سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روح اله رضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
علیمراد سرافرازی –
لیلا صفا –

چکیده:

هدف کلی مقاله حاضر بررسی کاربردها و ریسکهای فناوری نانو در حوزه پایداری زیست محیطی بود برمبنای مرور گسترده منابع کتابخانه ای و ادبیات نظری مشخص شد که در زمینه پایداری زیست محیطی می توان کاربردهای فناوری نانو را در سه زمینه پایش و کنترل زیست محیطی پالایش و بهبود کیفیت منابع زیست محیطی و فناوری های مرتبط با ذخیره انرژی و انرژیهای تجدید شوند در نظر گرفت. فناوریهای جدید نانویی راه حلهای اثربخش تر و مطمئن تری را جهت کنترل کیفیت هوا و منابع آب همراه با قابلیت واکنش فوری ارایه می دهند فناوری نانو ابزارهای مقروه به صرفه تر ساده تر و اثربخش تری را به منظور پالایش و بهبود کیفیت منابع ا ب خاک و هوا در راستای پایدارسازی طولانی تر آنها طراحی می نماید. همچنین فناوری نانو از طریق توسعه و کاربرد فناوریهای مرتبط با ذخیره انرژی و انرژیهای تجدید شونده به حفظ منابع انرژی کمک نموده است به موازات مزایا و کاربردهای متعدد فناوری نانو ریسکهای ناشی از توسعه این فناوری برای محیط زیست نیز دراین مقاله مورد توجه قرارگرفته است.