سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد کلانتری هرمزی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ایران
حسین فتحیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه کشاورزی و منابع طبیعی، اهواز، ایران

چکیده:

بررسی خصوصیات و رفتار جریان در سازه های هیدرولیکی مانند سرریز سدها از جمله پدیده های پیجیده در علم هیدرولیک می باشد. بنابراین شبیه سازی رفتار جریان در سرریز قبل از ساخت آن با استفاده از مدل فیزکی و نرمافزار، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، رفتار جریان در سامانه تخلیه سیلاب سد خیرآباد که بر روی رودخانه آبشیرین در ایران و به مختصات UTM نقطه میانی محور در ۴۳۵۴۹۲ طول شرقی و ۳۳۵۸۰۱۷ عرض شمالی قرار دارد، با استفاده از نرم افزار Flow3D شبیه سازی و نتایج آن با مدل فیزیکی نیز مقایسه گردید. علاوه بر این، احتمال وقوع پدیده کاویتاسیون نیز محاسبه شد. نتایج حاصل از نرم افزار نشان می دهد که سامانه تخلیه سیلاب سرریز سد خیرآباد در شرایط سیلابی در مقابل پدیده مخرب کاویتاسیون عملکرد مناسبی دارد.