سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سروش محرابیان – دانشجوی دکترا آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن احمدی – دانشجوی دکترا آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز و مدیر مطالعات آبیاری شرکت آب و انرژی اروند
مرتضی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده:

گسترش نیازهای انسان در زمینه کشاورزی سبب افزایش مصارف منابع آب شده است که با توجه به کاهش منابع آب در سال های اخیرتوجه به این امر اهمیت پیدا می کند. استفاده از آ ب های نامتعارف یکی از راهکارهای جایگزین برای آبیاری محصولات کشاورزی است . در این تحقیق با مرور منابع چاپ شده در مجلات معتبر در خصوص آبیاری گیاه ذرت با پساب، به بررسی اثرات این منبع آب نامتعارفپرداخته شد. نتایج برسی این منابع نشان داد که پساب به دلیل دارا بودن منابع عمده نیتروژن سبب افزایش عملکرد ذرت خواهد شد . همچنین نیتروژن موجود در پساب سبب جذب عناصر مغذی دیگر از جمله فسفر و پتاسیم خواهد شد. همچنین پساب با تحریک ریشه و پاجوش زنی سبب افزایش عملکرد خواهد شد. بنابراین کاربرد پساب اثر مثبتی بر عملکرد ذرت دارد ولی به دلیل جذب عناصر سنگین توسط ذرت، در انتخاب پساب با کیفیت مناسب می بایست دقت شود. مقایسه ی روش های آبیاری مختلف برای آبیاری ذرت نیز حاکی از این بود که آبیاری قطره ای زیرسطحی مناسب ترین روش آبیاری این گیاه در هنگام کاربرد پساب می باشد