سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عزیزاله خیری – دانشجوی دکتری گیاهان دارویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
ایرج اله دادی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی ترکیبات شیمیایی و مقدار اسانس قسمت های مختلف ریحان، از بخش های برگ، گل و ساقه گیاه به طور مجزا اسانس گیری و کیفیت آن به وسیله دستگاه GC و GC-MS ارزیابی شد. بیش از97% ترکیبات اسانسی قسمت های مختلف گیاه مورد شناسایی قرار گرفت. ترکیبات اصلی تشکیل دهنده اسانس گل ها و برگ ها متیل کاویکول و لیمونن بود اما در ساقه گیاه، آپیول، متیل کاویکول و کاریوفیلن اکسد بیشترین سهم را داشت. اسانس قسمت های مختلف گیاه از نظر کیفی و کمی اختلاف بارزی نشان داد. بیشترین مقدار اسانس در برگ ها و کمترین مقدار آن در ساقه ها بدست آمد.