سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسرین صالحی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود میدان هفتم تیر، شاهرود
حسین عشقی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود میدان هفتم تیر، شاهرود
چین اوی هونگ – دانشگاه مالایا، کوالالامپور، مالزی

چکیده:

نتایج تجربی حاکی از آنند که سلول های خورشیدی سیلیکونی با سطح متخلخل ( در ابعاد نانومتری ) در مقایسه با قطعات عادی ( بـدون تخلخـل ) از چگـالی جریـان اتصال کوتاه بزرگتری برخوردارند . به منظور پیدا کردن علت این مشاهدات از مدل نظری استفاده نمودیم . نتایج حاصل از آنالیز نشانگر آن است که ایـن مـدل بـرای نمونه های متخلخل و عادی تطابق بسیار خوبی با داده های تجربی داشته و وجود نانو تخلخل های سطحی ، که به کاهش بازتابندگی نور مـی انجامـد، علـت اصـلی افزایش چگالی جریان در این قطعات ارزیابی می شود