سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

برهان منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دانشگاه بیرجند
علیرضا پورخباز – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

کشتارگاهها ضمن عرضه گوشت تولیدی مقادیر فراوانی آب، خون، چربی مازاد، مواد معلق و غیره را دفع می کنند در تحقیق حاضرضمن سنجش تعدادی از شاخصهای الایندگی پساب کشتارگاه د رسطح استان خراسان جنوبی نظیر BOD5CODPHTSS عملکرد زیست محیطی واحدهای کشتارگاهی و همچنین سیستم های متداول تصفیه ای واحدها مورد مقایسه قرارگرفته است مقایسه فاضلاب ورودی و خروجی کشتارگاه های طیور استان نشان میدهد که درصدحذف فاکتورهای بیولوزیکی کارایی بالای برکه های تثبیت است که بین ۹۳/۱% -۸۴/۹ و ۹۵/۴%-۹۰/۳ به ترتیب برای COD,BOD5 در فاضلابهای خروجی نسبت به فاضلابهای ورودی کاهش داشته است.