سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد روحی – دانشگاه مازندران
علی نبوی نیاکی – دانشگاه مازندران
عبدالرضا شیخ الاسلامی – دانشگاه مازندران
علی فیاض – مهندسی مشاور نیروی برق مازندران

چکیده:

ازدیاد مصارف انرژی الکتریکی و عدم امکان پیش بینی محل دقیق این مصارف و تغییرات آنها ، کیفیت توان الکتریکی را تحت تاثیر قرار داده است و آثار سوئی از قبیل نوسان ولتاژ ، کمبود ولتاژ ، اضافه ولتاژ و قطع ولتاژ در سیستم توزیع مشهود گردیده است . این در حالیست که با گسترش روزافزون استفاده از قطعات نیمه هادیها و میکروپروسسورها درتجهیزات الکتریکی مصرف کنندگان و سیستم توزیع ، مفاهیم جدید و نگرش تازه ای در کیفیت توان مورد انتظار است . بمنظور دستیابی سریع به نتایج کیفیت توان ، از دو بخش متمایز شبکه توزیع برق مازندران ) ۳۸۰/۲۲۰ ولت و ۲۰ کیلوولت ) پس از بررسی تئوریهای عمومی ، بخش ۲۰ کیلوولت برای مطالعه انتخاب شد . زیرا تعداد آن نسبتاً محدود است ) ; (۱ : ۵۰ و مصرف کنندگان بزرگ و پست های عمومی توزیع نیز با این سطح ولتاژ تغذیه می شوند . بنابر این انجام حجم محدودی از کار اثر بخشی وسیعی خواهد داشت .
برای شبکه ۲۰ کیلوولت مازندران در مورد پدیده های اغتشاش کمتر از یک دقیقه تا پایان سال ۱۳۷۶ آمار اطلاعات مدون موجود نیست ، علیهذا با انتخاب نمونه های تصادفی – مرحله ای سی فیدر بیست کیلووات و نصب دستگاههای اندازه گیری میکروپروسسوری ACM3720 ، در چهل سایت بمدت بیش از ۵۰۰۰ ساعت در سال ۱۳۷۷ اطلاعات مربوط به اغتشاشات سیستم جمع آوری و ثبت گردید .
در این مقاله اندازه گیری های ثبت شده و تغییرات شکل موجها ، تحلیل و با حد استاندارد مقایسه می شود . با رسم منحنی شاخص (CBEMA) ، کاهش و افزایش ولتاژ خارج از محدوده بررسی و نتایج برای حصول تاثیرات مفید فنی و اقتصادی ارائه می گردد .