سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه سنجابی – کارشناس ارشد ابشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد منشوری – استادیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
رامین فضل اولی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رویا مصطفوی – کارشناس ارشد ابهای زیرزمینی شرکت سهامی اب منطقه ای مازندران

چکیده:

در مطالعات ابهای زیرزمینی بررسی کیفیت آبها از اهمیت خاصی برخوردارمی باشد این تحقیق به بررسی مناسب بودن کیفیت ابهای زیرزمینی دشت بابل – امل برای مصارف مختلف می پردازد نتایج حاصل از این مطالعه با بررسی و تجزیه و تحلیل داده های کیفیت شیمیایی ۵۵ حلقه چاه مشاهده ای در سال ابی ۸۷-۸۶ توسط نمودارهای ویلکوکس، شولر، ضرایب لانژلیه و رایزنر انجام گرفت. بررسی کیفیت اب زیرزمینی از لحاظ کشاورزی نشان داد که ۷۵/۵ درصد نمونه ها در کلاس C3S1 واقع شده اند این نمونه ابها با اعمال تمهیدات لازم مناسب جهت استفاده کشاورزی می باشند بررسی کیفیت اب از لحاظ شرب نشان داد که اکثر نمونه ها ی اب زیرزمینی محدوده دارای کیفیت قابل قبول می باشند و از لحاظ صنعت اکثر منابع رسوبگذار هستند.