سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی حیدری – دانشجوی دکتری سازه های ابی

چکیده:

به منظور بررسی و شناخت وضعیت کیفی آب درمناطق مختلف سفره اب زیرزمینی دشت کاشان در شهرستان کاشان و حومه استان اصفهان نتایج انالیز شیمیایی ۱۸ نمونه انتخابی در ابان ماه ۱۳۸۳ و ۲۱ نمونه اب در خرداد ماه ۱۳۸۴ در دو فصل تروخشک سال و نیز نتایج انالیز نمونه های ۴۲ حلقه چاه اب شرب و بهداشتی در بهار ۱۳۸۴ دریافت شده از شرکت اب و فاضلاب مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است کیفیت اب سفره براساس نمونه برداری از چاههای منطقه و با استفاده از دیاگرامهای شولر، استیف، پایپر، ویلکوکس بررسی شد. مقدار یون کلر در اکثر نقاط دشت همبستگی خوبی را با EC نشان میدهد غلظت کلر تمام نمونه های اب زیرزمینی دشت کاشان کمتر از ۱۰۰ میلی گرم در لیتر بوده و ازا ین لحاظ برای مصارف شرب مشکلی ندارند مقدار بیکربنات در قسمتهای غربی و مناطق تغذیه دشت زیاد و در بخشهای شرقی کم می باشد با توجه به دیاگرام پایپر اکثر نمونه ها در ناحیه شماره ۷ قرارگرفته و از نوع قلیائیت بی کربناته هستند یمزان سختی کل نمونه ها از حدود ۲۶۰ در شمال دشت تا ۲۶۵۰ میلی گرم بر لیتر دشت تغییر می کند.