سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حامد کامران پورجهرمی – مهندسی معدن
سیدامیر اسعدفاطمی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی ارباب افضلی – مهندسی معدن

چکیده:

دراین مقاله به برریس تغییرات عیارگازهای متان CH4 و سولفید هیدروژن H2S درزمانهای مختلف پیشروی تونل و استخراج زغال پرداخته شده است و همچنین برای نشان دادن تاثیر تهویه مقایسه ای بین شرایط فعال و غیرفعال بودن سیستم تهویه درمعدن و تاثیر آن برعیار گازهای مزبور انجام گرفته است از انجا که این معدن جز گازخیزترین معادن دنیا ازنظر وجود گاز متان CH4 می باشد عیارهای مختلف بدست آمده با استانداردهای معتبر معدنی درسیستم های آمریکایی و روسی و انچه درایران معدن پروده طبس مورد استفاده است مورد مقایسه قرارگرفته است همچنین تاثیرات سوء گازهای معدنی زغالسنگ با عیاری بیش از عیارمجاز برکارکنان مورد بحث قرارگرفته و هوای مورد نیاز جهت تهویه درقسمت های مختلف معدن و جلوگیری از این تاثیرات سو محاسبه شده است و با مقدار هوای ورودی ناشی از تهویه فعلی معدن مقایسه و درمورد مناسب بودن فن های فعلی معدن بحث شده است.