سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهروز رضائی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز
مهسا حدادی مقدم – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز
علی سلطانی والا – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز- دانشکده فیزیک، د
منوچهر کلافی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز- دانشکده فیزیک، د

چکیده:

ساختار نواری بلور فوتونیکی ناهمسانگرد دوبعدی با شبکه مثلثی از میله های دی الکتریک تلوریوم در زمینه هوا با شکل های هندسی مختلف به روش بسط موج تخت مطالعه شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که بزرگترین گاف فوتونی کامل برای میله بیضوی بدست می آید.