سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزانه بنی اسدی – دانشکده فیزیک، دانشگاه قم
طاهره تکیه – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا جعفری – گروه فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

به کمک پراکندگی نور گذار سل- ژل محلول لپونیت با PH=10 و در شرایط ثابت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در حالت سل و در حین گذار سیستم خاصیت ارگودیک و هنگام ژل شدگی و بعد از آن در اثر تجمع ذرات خاصیت غیر ارگودیک از خود نشان می دهد و باعث کاهش ضریب پخش می شود. همچنین نمای هارست که به کمک روش R/S بدست می آید بعد از افزایش به حد اشباع خود میل می کند.