سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا انصاری – کارشناس سازه، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

نحوه پر نمودن درزهای بتنی تعبیه گردیده در کانالهای آبیاری، از مواردی است که همواره ذهن دست اندرکاران صنعت انتقال آب کشور را به خود مش غول ساخته است. لذا انتخاب ماده ای مناسب که به لحاظ فنی و اقتصادی توانایی برآورده نمودن الزامات طرح و توصیه های فنی مراجع علمی معتبر را دارا باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . جهت نیل به این هدف در مقاله حاضر ابتدا انواع مختلف مواد درز بند قابل استفاده در کانالهای با پوشش بتنی بررسی گردیده است . سپس از آنجا که در پروژه ها ی رایج در استان خوزستان ماستیک و ماسه آسفالت به عنوان گزین ه های اصلی کاربرد در محل درزها محسوب میگردند ، مزایا و معایب این دو نوع آب بند تشریح و موارد متعدد از کاربرد آنها در شبک ه های آبیاری استان خوزستان به همراه خصوصیات طرح و اجرا ، ارائه گردیده است . در مجموع نتیجه نهایی حاصل ازبررسی استانداردها و مراجع علمی و نیزبررسی طرح ها ی موجود ، جهت بهینه نمودن انتخاب مصالح درزبند ارائه گردیده است.