سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید کریم پورریحان – دانشیار مرکز بین المللی تحقیقات بیابان دانشگاه تهران
محمدکیا کیانیان – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی

چکیده:

با توجه به اینکه 95 درصد رشد جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه انجام می گیرد محیط زیست و منابع طبیعی این کشورها بیش از پیش در معرض تخریب و نابودی قرار دارند. به دلیل قرار گرفتن 60 درصد از خاک کشور ما در منطقه خشک و 35 درصد ان درمنطقه نیمه خشک باعث شده است که از نظر منابع گیاهی همچون ذخایر آبی درتنگنا باشیم . همچنین جهت حفظ منبع ملی خاک دانستن مکانیزم های سازگاری گیاهان مختلف ضروری است برهمین اساس بررسی رابطه بین پوشش طبیعی هر منطقه با فاکتور خاک جهت استقرار و گسترش آن جهت کنترل فرسایش بادی و اهداف دیگر مفید و لازم به نظر می رسد از این رو در این تحقیق سعی شده است تا شناخت کاملی از گیاهان بومی منطقه حاصل شود زیرا نقش مهمی در کنترل فرسایش بادی و چرای دام دارند. بررسی مورد نظر در اراضی جنوبی دریاچه حوض ا لسلطان قم صورت گرفت و گیاهان فوق خاک محیط رشد آنها و دیگر عواملی که در رشد و گسترش انه تاثیر دارند شناسایی گردیدند. ابتدا نقشه رقومی تیپهای گیاهی به کمک جی پی اس و حرکت شطرنجی در حاشیه دریاچه رسم و برروی نقشه زمین شناسی رقومی شده قرار داده شد. واحدهای کاری تا نمونه های خاک را بتوان برداشت نمود. نمونه های خاک در ازمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفتند و به کمک نرم افزار PC-ORD و روش مولفه اصلی نشان داده شد که عناصر شیب، بافت خاک، سطح ایستایی ، و شوری تاثیر بسزایی در گسترش این گیاهان دارند.