سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرزانه بخردی – کارشناس ارشدباغبانی
عبدالکریم کاشی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تهران
مجتبی دلشاد – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تهران

چکیده:

پیوند سبزی ها از روش های مختلفی انجام می گیرد که، کاربرد هر یک از آنها به نوع محصول و اندازه ی بوته در زمان پیوند بستگی دارد. از روش هایی که در پیوند سبزی ها استفاده می شود می توان به پیوند حفره ای، مجاورتی، نیما نیم، اسکنه ای و پین اشاره نمود. هر یک از این روش ها دارای مزایا و معایب ویژه ی خود هستند که بر گیرایی و نمو بوته های پیوندی مؤثر می باشند. در این پژوهش که در گلخانه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام گرفت، بررسی گیررایی پیوند هندوانه رقم چارلستون گری بر روی پایه های کدو مسمایی، قلیانی و هیبرید فرو به دو روش نیمانیم و حفره ای انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد، پیوند حفره ای گیرایی بالاتری نسبت به پیوند نیمانیم در تمامی پایه ها داشته و می تواند به عنوان روش مناسبی برای پیوند هندوانه بر روی پایه های کدو مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نتایج نشان داد که، در مورد یک نوع روش پیوند، درصد گیرایی می تواند با توجه به نوع پایه و پیوندک متفاوت باشد.