سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش چیلر و برج خنک کن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی قنواتیان – کارشناس ارشد مهندسی سیویل، واحد مهندسی عمومی، شرکت پتروشیمی فجر

چکیده:

نظر به اهمیت شالوده و پی در طراحی برج خنک کننده ، بررسی وضعیت پی و مدلسازی این سازه جهت انتقال نیروی بارگذاری به زمین از اهمیت ویژه ایی برخوردار است در بعضی از موارد برای جلوگیری از بلندشدگی پی، شمع مورد استفاده قرار می گیرد. در صنعت پی های عمیق امروزی، برای اطمینان از پیش بینی طرح و همچنین کنترل کیفیت عملیات اجرایی ، انجام آزمایشات به عنوان روشی قابل اعتماد محسوب می گردد تعیین ظرفیت باربری و رفتار _تغییر مکان شمع و یکپارچگی توسط آزمایشات بارگذاری استاتیکی و PITمورد مطالعه قرار می گیرد نتایج و تفسیر آزمایشات ضروری و قابل توجه می باشد در شمع های درجاریزانجام آزمایش تست استاتیکی بطور معمول پرهزینه، دشوار و دقیق می باشد و بالعکس آزمایشPITکم هزینه، سریع و یک راه حل علمی و اقتصادی به شمار می رود. در این مقاله با بررسی مطالعه موردی در پروژه طرح توسعه برج خنک کننده پتروشیمی فجرI بندرماهشهر ، نتایج آزمایشات بارگذاری استاتیکی فشاری و یکپارچگی شمع ها مطابق استانداردهای ASTM D-5882&ASTM D-1143بر روی چند شمع که هر دو آزمایش بر روی آنها انجام شده است به منظور تخمین وضعیت شمع ها مقایسه و نتایج بررسی می شود