سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان شیرمحمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مسعود رحیمی – استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
محمدرضا امیدخواه نسرین – استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله اختلاط در یک راکتور صنعتی چند پروانه ای مجهز به سه پروانه دریایی با استفاده از تکنیک مدلسازی دینامیک سیالات محاسباتی CFD بررسی شده است هدف اصلی شناسایی علت عدم اختلاط مناسب با توجه به وجود فضاهای مرده در ظرف اختلاط مورد نظر می باشد دراین تحقیق نمونه ازمایشگاهی ظرف اختلاط ساخته شده و توسط ان تستهایی شبیه به فرایند واقعی انجام گرفته است برای شناسایی علت عدم اختلاط مناسب نیاز به بررسی الگوی جریان ایجاد شده توسط سه پروانه دریایی نصب شده در مخزن اختلاط می باشد که این کار با استفاده از مدلسازی CFD و بررسی نحوه حرکت سیال در ظرف مورد نظر انجام گرفته است با استفادها ز نتایج CFD بخوبی علت اختلاط ناموفق در راکتور مربوطه مورد تحلیل قرارگرفته است.