سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب حیدری – کارشناسی ارشد آبشناسی
محسن رضایی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

هدف از این پژوهش تحلیل عوامل مختلف تاثیرگذار بر کفیت آبهای زیر زمینی با شناخت لایه های زمین شناسی و مطالعات هیدروشیمی میباشد. در این مقاله سعی شده ، با استفاده از نرم افزارGISبه تحلیل عوامل تاثیر گذار بر کیفیت آبهای زیر زمینی، در منطقه مطالعاتی دشت آبدان دیر در استان هرمزگان پرداخته شود. در این بررسی که در ٢١ حلقه چاه عمیق انجام شده، خصوصیاتفیزیکی و شیمیایی، یون های اصلی آب شامل(Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4, HCO3 و جنس لایه های زمین شناسی و عوامل موثر دیگر، مورد مطالعه قرار گرفته است. با انجام تحلیل های هیدروشیمی بانرم افزارchimistri رسم نمودار پایپر ، نمودار شولر و …. به روش درون یابی از طریق نرم افزار ARCGIS به تحلیل داده ها پرداخته شد.عوامل موثر شامل گنبد نمکی،آب شور دریا وتبخیر می باشد که با توجه به بررسی های انجام شده بیشترین عامل تاثیر گذار بر کیفیت و شوری آب منطقه ورود آب دریا به منابع آب های زیرزمینی، به علت برداشت بیش از حد از این منابع میباشد.