سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید خرم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد سوادکوه

چکیده:

بررسی تحولات معماری معاصر ایران در دورههای مختلف، از نظر چگونگی توجه به معماری گذشته، موضوعی است که در همواره دغدغه اساتید و معماران بزرگ بوده ، این تحقیق از آن جهت قابل تامل است که معماری بناهای بجا مانده فقط یک بنای بی روح نیست بلکه نمایانگر هویت وشخصیت، فرهنگ آن دوره است. در ابتدای امر به 4 بخش عمده معماری شامل فرم، عملکرد، تکنولوژی، محتوا و فرهنگ پرداخته شده، و از سوی دیگر نگاهی به معماری گذشته و معماری مدرن ایران ارایه شده و در جمع بندی این امر حاصل می گردد که معماری معاصر ایران اگرچه در بخش عمده خود همواره دغدغه تاریخ معماری ایران را داشته و تلاشهایی را در جهت برقراری پیوند با معماری گذشته و تداوم آن به عمل آورده است، لیکن توجه معماری ایران به معماری گذشته، بیشتر سطحی و ظاهری بوده و توجه چندان عمیقی به روح کلی معماری گذشته و نیز اصول و مبانی آن و بهکارگیری این اصول و به ویژه تکامل آن، نداشته است، روش تحقیق دراین بررسی میدانی و مصاحبه ای تفسیری و گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.