سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مالک سلطانی نزاد – شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
محمد علی رستمی – دانشکده به کمک کامپیوتر – دانشگاه شیراز

چکیده:

از آنجا که توان خروجی ژنراتورهای بادی به سرعت وزش باد و وابسته است، پیش بینی این توان خروجی در 24 ساعت شبانه‌روز دارای عدم قطعیت زیادی است. به واسطه این عدم قطعیت نمی‌توان میزان توان پیشنهادی ژنراتور بادی به بازار انرژی را در روز قبل از برگزاری بازار مشخص کرد. از این رو معمولاً در کنار ژنراتورهای بادی از وقتی که کننده‌های انرژی استفاده می‌شود تا در صحبت‌هایی که توان خروجی ژنراتور بادی کمتر از مقدار قراردادی است از توان ذخیره شده در آن‌ها برای جبران عدم تولید استفاده شود. این مقاله روش جدیدی را براتعیین نحوه مشارکت ژنراتور بادی و ذخیره کننده‌های انرژی پیشنهاد می‌کند که با استفاده از آن از یک سو و سود حاصل از مشارکت در بازار افزایش می‌یابد از سوی دیگر نیست که پرداخت جریمه ناشی از عدم تولید توان قراردادی کاهش می‌یابد. در این روش از یک تابع دو هد استفاده شده و برای حل آن بهینه‌سازی فازی به کار گرفته شده است. در انتها نیز با استفاده از شبیه‌سازی عددی، مدل‌ها و روابط شرح داده شده مورد مطالعه قرار گرفته و کارایی روش پیشنهادی بررسی شده است.