سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید یوسفی – پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات – عضو انجمن مهندسی دریایی ، عضو هیئت علمی د
سید اسد ال…. عسگری رانکوه – کارشناس ارشد امور پژوهشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی – کارشناس ارش

چکیده:

در جهان پر از تغییر و تحول امروز ، اطلاعات یک منبع حیاتی برای افزایش قدرت رقابتی سازمانها بشمار می آیدبر این اساس امروزه سازمانها به منظور حداکثر کردن اثربخشی استراتژی های خود به دنبال روشی برای برای برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی می باشند. با نگاهی کوتاه به سازمانها و شرکتهای موفق در می یابیم که تمام انها در فعالیتهای روزانه خود استفاده کاملی از سیستمهای اطلاعاتی داشته اند و در حقیقت سیستمهای اطلاعاتی نقش کلیدی در موفقیت های آنها ایفا می نمایند. با توجه به تعداد کارکنان زیاد و پراکنده سازمانهای دریایی ، جهت دستیابی به آخرین وضعیت کارکنان و اخذ تصمیمی مناسب در مواقع مورد نیاز با توجه به سوابی قبلی آنها استفاده از سیستمهای اطلاعاتی از سالیان قبل مورد توجه بوده است. برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی ابزاری اساسی و عمده برای مدیریت راهبردی این سیستمهای اطلاعاتی می باشد که با بکارگیری این ابزار اهداف سیستمهای اطلاعاتی با اهداف سازمان هماهنگ می گردد و از فناوریهای نوین جهت کمک به اجرای برمامه های سازمان استفاده می شود. در این مقاله ضمن معرفی سیستمهای اطلاعاتی و سیستمهای اطلاعات استراتژیک ضرورت و چالشهای بکارگیری آنها بررسی شده و راهکارهایی جهت پیاده سازی آنها در سازمانهای دریایی ارائه می گردد.