سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی دماوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
کیانوش ذاکرحقیقی – استادیار شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

ساختار شهرهای امروزی حاصل فرآیندی است که از تاریخ شکل گیری شهرها تا کنون، تحت تاثیر عوامل مختلفی، ازقبیل زمان، اقتصاد، دین و مذهب، سیاست و … شکل گرفته است. به همین دلیل می توان گفت هر دوره ی تاریخی، با توجه به متغییرهای زمان خود مجموعه رفتاری در قالب و کالبد خود داشته که همان هویت بوده است، در کشور ایران هویت نقش کاربردی و به سزایی در شکل گیری شهرها داشته است، شهرهای اصیلی نظیر شوش، شوشتر، دزفول، همدان، اصفهان، شیراز، ری، مشهد، یزد، اردبیل و … تحت تاثیر دوره های مختلف تاریخی خود بودند، که بهترین اسناد برای نمونه هویت های شهرهای ایرانی- اسلامی می باشند.. شهرهایی که هویتشان باعث شده تا شکل ظاهری خود را در قالب کالبد نمایان کنند. در این مجموعه سعی بر آن شده تا در مورد هویتی از شهر صحبت شود که خود هویت، در اثر برنامه ریزی و طراحی قبلی به وجود آید و سپس با نحوه مدیریت صحیح بر پایه هویت اصلی خود باقی بماند. نه آن که اول، شهر، شکل و سیمای اصلی خود را پیدا کند و در نهایت به دنبال هویت گمگشده ی خود باشد، شهر تهران نمونه ی انتخابی برای مورد مطالعه می باشد، زیرا این شهر دارای هویت اصیلی بوده که با برنامه ریزی و طراحی از قبل شکلگرفته است، اما به گفته کارشناسان، تهران در عصر حاضر دچار بحران هویت گشته است، و باید ابتدا این هویت اصیل گمگشته را یافت و سپس راجع به مدیریت و نگاهداری آن سخن گفت.