سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدصادق جوادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه برق و الکترونیک، فارس،
محسن صنیعی – گروه برق و الکترونیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
علی اسمعیل نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه برق و الکترونیک، فارس،
محمد قلی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه برق و الکترونیک، فارس،

چکیده:

برنامه ریزی توسعه تولید و انتقال در زمره مهمترین برنامه های اقتصادی دولت ها در افق بلند مدت به شمار می روند. در سیستم های قدرت سنتی، چنین برنامه ریزی هایی با مشارکت مستقیم دولت، به عنوان عالی ترین مقام تصمیم گیرنده و مسئول تأمین خدمات برقرسانی صورت می گرفت. در سالهای اخیر و پس از تجدیدساختار و آماده شدن فضا برای ورود بخش خصوصی و مشارکت در بحث تأمین انرژی به عنوان یک کالای تجاری، شرایط متفاوتی نسبت به گذشته پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار گرفته است. علیرغم رویکرد دولت در راستای مشارکت هر چه بیشتر شرکت های خصوصی و سرم ایه گذاران بخش غیردولتی در زمینه توسعه تجاری تولید انرژی در سال های اخیر، به دلیل بالا بودن ریسک در سرمایه گذاری های کلان مورد نیاز و وجود نایقینی های بسیار به خصوص در عرصه رقابت کوتاه مدت، پیشرفت چندانی در خصوص توسعه نیروگاه های بزرگ به چشم نمی خورد. این مقاله به معرفی جنبه های فنی و اقتصادی پیش رو و مدلسازی مسئله توسعه تجاری تولید و انتقال و معرفی پتانسیل های تجارت انرژی در کشورهای همسایه می پردازد. شبیه سازی ها بر روی شبکه تولید و خطوط انتقال 230-400 kv ناحیه جنوب غرب و شبکه برق ملی عراق و با در نظر گرفتن مدل احتمالاتی انجام شده است. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که توسعه همگام شبکه انتقال، از سوی دولت، و توسعه تجاری تولید، از سوی بخش خصوصی، به روان سازی هرچه بیشتر رقابت کمک م ینماید.