سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسحق فرساد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
زهرا طلوعی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
محمدحسن شیحکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری موسسه آموزش عالی امام جواد یزد

چکیده:

هدف این پژوهش برنامه ریزی استراتژیک همسو با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در امتداد وهماهنگ با استراتژی ها، برنامه ریزی عملیاتی برای اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان وبلوچستان و معرفی الگوی برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی برای ادارات آموزش و پرورش است جامعهآماری 280 نفر شامل معاونان و روسای گروه ها و کارشناس مسئولان و کارشناسان اداره کل آموزش وپرورش استان سیستان و بلوچستان است. پژوهش از نظر اهداف، تحقیق توسعه ای و از نظر روش هایگردآوری اطلاعات توصیفی است و پژوهش موردی به شمار می رود. برای گردآوری اطلاعات از گفتگویگروهی، تحلیل اسناد، بارش فکری و روش دلفی استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات با جداول SWOT، عوامل داخلی- خارجی EFE, IFE و جدول برنامه ریزی QSPM صورت گرفت پس از گذشت دو ماه چشم انداز، ماموریت، هدف های بلند مدت و سالانه و استراتژی ها دردو سطح ادارهکل آموزش و پرورش و ادارات و گروه های آن تدوین و اولویت بندی شد.