سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صدیقه پورعدل – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
مریم کوشا – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
زهر زارعی – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
حمیدرضا حسینی آشتیانی، – شرکت مشاوره مدیریت آریانا جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

شرکت های توزیع برق در چند سال اخی ر با تغییرها ی متعددی مواجه بوده اند. این تغییرها فضای کار ی آنها را به شدت دگرگون کرده است. همین امر باعث شده است که در سال های اخیر برنامه ریزی استراتژ یک که هدف آن اتخاذ رویکردی فعال در شرایط متلاطم محیط کسب وکار است ، مورد اقبال مدیران شرکت های توزی ع قرار بگی رد. شرکت توزیع نیروی برق شیراز نیز در همین راستا اقدام به تدوین استراتژی های خود نموده است. اما استراتژی های تدوین شده باید به اقدامهای عملیاتی و قابل اندازه گیری ترجمه شوند برای انجام این مهم ابزار کارت امتیازی متوازن (BSC)بکار گرفته شده است. از ویژگی های این ابزار از یک سو داشتن نگاه متوازن به ابعاد مختلف موضوع های استراتژیک و از سوی دیگر داشتن شاخصهای قابل اندازه گیری برای تمام اجزای برنامه استراتژیک است. فهم مشترک از استراتژ ی و رویکرد نظاممند به تدوین استراتژیهای شرکت، دستاوردهای مهمی هستند که شرکت با برگزار ی جلسه ها ی منظم در کارگروههای تخصصی و کمیته راهبر ی به آن دست یافته است. بدیهی است که رسیدن به اهداف مورد نظر موضوع های استراتژیک با روش ها و اقدام ها ی معمول به دست نمی آید و نیازمند همت و عزم کلیه مدیران و کارکنان شرکت خواهد بود.