سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ابوالقاسم گلستان نژاد – کارشناس مهندسی مکانیک
سعید فردانی – کارشناس مهندسی صنایع
مجتبی حشمت نژاد – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

پیچیدگی ساختار شهری ا زنظر دانش برنامه ریزی و مدیریت در درجه اول اهمیت قرا ردارد و ازاین رو لازم است که توجه دقیق تری به خصوصیات سیستمهای اجتماعی مبذول گردد دررویکرد سیستمی میان تمام پدیده های جهان ارتباط هدفمند و قانونمند وجود دارد و ایجاد هر نوع تغییر یا اصلاح در هر سیستم بدون در نظر گرفتن روابط ان با سیستمهای دیگر عملی نخواهد بود تفکر سیستمی بیانگر این حقیقت است که حفظ تعادل در درازمدت در سیستمهای پیچیده مانند سیستمهای اجتماعی تنها از طریق همکاری متقابل زیر سیستم ها ممکن است و بنابراین دخالت امرانه و تصمیم گیری متمرکز و از بالا با طبیعت سیستم های اجتماعی در تضاد است یکی از مظاهر رویکرد سیستمی در برنامه ریزی شهری به عنوان برنامه ریزی راهبردی معروف شده است و بطور کلی مبانی نظری برنامه ریزی راهبردی در واقع ا زنظریه سیستم ها و نظریه تصمیم سازی درمدیریت اخذ شده است.