سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمودرضا موذن – کارشناس مسئول آموزش شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی

چکیده:

‌آموزش‌ و بهسازی‌ منابع‌ انسانی‌ در عصر کنونی‌ به‌ لحاظ‌ شرایط‌ خاص‌ زمانی، یکی‌ از وظایف‌ اجتناب‌ناپذیر سازمانها و موسسات‌ محسوب‌ می‌شود و ضرورت آموزش به صورت یک امر طبیعی در آمده است چراکه پیشرفت و توسعه سازمانها و موسسات درگرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی استلذا آگاهی از میزان اثربخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران بسیار بااهمیت استدارایی ارزشمندی که برای ما مزیت رقابتی ایجاد می کند، کارکنان ما هستندمدیرعامل کرایسلر، رابرت ایتون، ضمن بیان این مطلب به مدیران قرن بیست ویکم گوشزد می کند، فرهنگ سازمانی شما و اینکه به کارکنانتان انگیزش دهید و آنان را توانمند سازید و آموزش دهید، چیزی است که شما را از دیگران متمایز می سازد و سبب پیشتازی شما در صحنه رقابت میشوددر برنامه ریزی آموزش ابعاد ضروری ، فرایند مدیریت کیفیت جامع و استفاده از تکنولوژی های نوین به شمار می رود