سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین رضایی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه ش
پریسا قبادی – دانشجوی دکتری مهندسی معدن (گرایش فراوری)، دانشکده مهندسی معدن و متالو
مهدی ایران نژاد –

چکیده:

پروژه های معدنی غالباً پروژه های بزرگ با هزینه های سرمایه گذاری بالا هستند، لذا برنامه ریزی دقیق آنها عامل مؤثری در اجرای موفق این پروژه ها از نظر زمان و هزینه می باشد. به دلیل وجود عوامل بسیاری مانند عوامل قطعی و غیر قطعی دخیل در زمان بندی پروژههای مذکور، برنامه ریزی آنها مسئله پیچیده ای بوده و حل آن با روش های معمول زمان بندی بسیار طاقت فرسا و زمان بر خ واهد بود. از طرف دیگر، در روش های معمول، عوامل اصلی دخیل در زمان بندی (زمان، هزینه و روابط غیر خطی بین آنها) بطور همزمان بررسی نمی شود و بالتبع برنامه زمان بندی، بهینه نخواهد بود. از این رو، نیاز به یک روش بهینه سازی قدرتمند، ن ویسنگان را بر آن داشت تا از الگوریتم های ابتکاری جهت ارائه برنامه زمان بندی بهینه برای این پروژه ها استفاده نمایند. در تحقیق حاضر با تلفیق الگوریتم ژنتیک و منطق فازی، مدلی برای زمان بندی ایجاد گردید. به منظور بررسی قابلیت مدل مذکور یک پروژه مثال با استفاده از روش پیشنهادی، زمان بندی شده و نتایج آن ارائه گردید. در پایان نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ذکر شده است.