سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل عابدینی دوکی – دانشگاه صنعتی شریف (قطب علمی مدیریت و کنترل شبک ههای قدرت)
مهدی حاجی نظری – دانشگاه صنعتی شریف (قطب علمی مدیریت و کنترل شبک ههای قدرت)
سید حمید حسینی – دانشگاه صنعتی شریف (قطب علمی مدیریت و کنترل شبک ههای قدرت)

چکیده:

واحدهای تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی با توجه به بازده بالا، کاهش انتشار آلودگی، انعطاف پذیری و زمان نصب کوتاه در مجموعه های تجاری و مسکونی مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای برای مدیریت عدم قطعیت ها در تعین همزمان اندازه بهینه و بهره برداری مناسب از CHP پیشنهاد شده است. شبیه سازی مونت کارلو برای مدل کردن عدم قطعیت در پیشبینی بار الکتریکی و حرارتی استفاده شده است. تابع هدف، حداکثر کردن سود خالص در طول دوره برنامه ریزی با توجه به احتمال هر سناریوی بعد از کاهش سناریوها می باشد. مدل پیشنهاد شده برای یک بیمارستان نمونه در دوره زمانی پنج ساله مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن ارائه شده است. (جدول در متن اصلی مقاله)