سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدا… فرجی – استادیار دانشگاه زنجان
سکینه امینیان – کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم، مدرس دانشگاه زنجان
ابراهیم صادقی – دانشجوی کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم

چکیده:

در حال حاضر گردشگری و اقتصادگردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی است بهگونهای که از آن به مثابه عامل شتاب دهنده بازسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی و شهری یاد میشود وگردشگری روستایی امروزه یکی از مردمیترین اشکال گردشگری محسوب میشود. کندوان منطقهای ییلاقی از رشته کوه های سهند و از روستاهای شهرستان اسکو میباشد که مراتع سرسبزش عشایر وگردشگران زیادی را به دامنههای خود میکشاند. کندوان یکی از 3 روستای صخرهای جهان است که موجب جذابیت بینظیر آن شده است. معماری بینظیر روستای کندوان و جاری بودن زندگی مردم در قالب بافت قدیمی آن یک استثنا در دنیا به حساب می آید. چرا که در دو روستای مشابه دیگر آن در ترکیه (کاپادوکیه) و (داکوتا) آمریکا حالت مسکونی ندارد. معماری خاص این روستا موجب شهرت جهانی آن شده است. تحقیق حاضر با هدف شناخت و تحلیل اثرات پیامدهای گردشگری در روستای کندوان در زمینههای زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی انجام شده است. هدف این پژوهش، شناسایی توانهای جذب گردشگر روستایی و اکوتوریسم و معماری روستای کندوان و بررسی نقاط قوت و ضعف این منطقه و همچنین کشف فرصتهای در انتظار برنامه و شناسایی موارد تهدید و تبدیل آنها به فرصت در جهت تقویت و توسعه گردشگری پایدار و اکوتوریسم روستای کندوان و ارائه راهبردهای برتر و راهکارهای اجرایی لازم است