سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته احمدی – عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد (مسئول مکاتبات )
هدی پارسایی – دانش آموخته کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشکده هنر و معماری و شهر سازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در حال حاضر گردشگری به عنوان پدیده ای با سرعت رشد بالا، در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است افزون بر این بسیاری از برنامه ریزیان و سیاست گذران توسعه نیز، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند . از آنجایی که گردشگری نیازمند مدیریت صحیح جهت تضمین اثرات مثبت و کاهش عوارض منفی تا حد امکان است ، بنابراین به برنامه ریزی های یکپارچه و جامع نیازمند است . در این پژوهش با توجه به جذابیت جزایر منطقه خلیج فارس برای گردشگران ، جزیره کیش به عنوان محدوده مطالعه مورد انتخاب و به شناسایی مهم ترین موانع ، فرصت ها و تهدیدهای فرا روی تحقق گردشگری پایدار در این منطقه پرداخته شده است . به طور کلی هدف از انجام این پژوهش، برنامه ریزی صحیح در جهت تامین نیازهایاساسی جامعه و همچنین ارتقای آگاهی ، افزایش سود اقتصادی، ایجاد اشتغال و ترویج توسعه می باشد . روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیف – تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای – اسناد و پرسش نامه و نیز جهت ارائه بهتر نتایج از روش دلفی استفاده شده است . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عدم بهره برداری کامل و بهینه از جاذبه های گردشگری د رحوزه خلیج فارس، عدم هماهنگی ارگان ها و نهادهای دخیف در امر گردشگری و عدم نظارت بر روی قیمت اجناس ، به ترتیب از مهمترین تهدیدهای فرا روی تحقق گردشگری پایدار در این منطقه هستند که لازم است برای پیشبرد اهداف مورد نظر تمهیداتی در این زمینه صورت پذیرد .