سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول نفیسی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، بخش آمار
محمدعلی یعقوبی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، بخش آمار
ماشااله ماشین چی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، بخش آمار

چکیده:

هدف از مدیریت عرضه و تقاضای انرژی، بهینه سازی سیستم های عرضه و تقاضای انرژی است که به آن برنا مه ریزی انرژی نیز گفته می شود. در این مقاله سیستم های عرضه و تقاضای انرژی با توجه به دوره زمانی در نظر گرفته شده (بعنوان مثال پنج ساله)، با استفاده ازمسأ له برنامه ریزی خطی فازی صفر و یک آمیخته، با ضرائب تابع هدف فازی (بدلیل عدم قطعیت ها در هزینه های سرمایه گذاری) مدل سازی می شود. برای حل مدل با در نظر گرفتن اعداد فا زی مثلثی برای ضرائب تابع هدف فازی برای خارج شدن از حالت فازی بودن مسأله را به یک مدل سه هدفه معمولی تبدیل کرده و با استفاده از روشهای مناسب برنامه ریزی چند هدفی حل می کنیم. در این مقاله بعنوان یک مثال، بهینه سازی سیستم تقاضای انرژی که در یک هتل در یونان اجرا گردیده ارائه می شود و رابطه مدل ارائه شده برای بهینه سازی سیستم های عرضه انرژی در ایران بیان خواهد شد.