سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد سعیدی مهرآباد – استاددانشگاه علم و صنعت ایران
سعید ضرغامی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کامیار صبری لقایی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

دربسیاری ازسیستم های تولیدی خطای انسانی یکی ازعوامل موثرو مهم درقابلیت اطمینان سیستم می باشد که معمولا درمحاسبه قابلیت اطمینان تنها به خرابی ماشین الات توجه شده و اغلب ازکارافتادگی های سیستم که ناشی ازعدم به کارگیری درست تجهیزات و ماشین الات توسط نیروی انسانی است مورد غفلت واقع میشود دراین مقاله با یک سیستم تولیدی منعطف سروکار داریم که تعدادی سفارش که هرکدام دارای تعدادی عملیات با روابط پیش نیازی هستند وارد سیستم شده و برای هرعملیات چندین ماشین الترناتیو وجود دارد وهمچنین اپراتورها دارای مهارت کافی برای کاربا ماشین آلات مختلف هستند برای خطاهای انسانی و خرابی ماشین آلات یک زنجیره مارکوف درنظر گرفته شده است که ازاین زنجیره مارکوف می توان قابلیت اطمینان سیستم انسان ماشین را بدست آورد.