سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدحسین جاویدی – عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی رجبی مشهدی – شرکت مدیریت تولید نیروگاهیهای گازی خراسان ایران

چکیده:

در این مقاله یک رویکرد کاربردی برای در نظر گرفتن محدودیت بار حداقل در مسئله در مدار قرار گرفتن نیروگاههای حرارتی معرفی شده است . محدودیت بار حداقل زمانی رخ می دهد که واحدهای نیروگاهی در حداقل تولید مجاز بهره برداری می شوند . این در حالی است که میزان تولید بیش از میزان مصرف شبکه است و اصطلاحاً اضافه تولید نامیده شده و باید برای حذف آن اقدام نمود . در این مقاله روش در مدار قرار گرفتن متوالی با طرح تصمیم گیری شبه جامع که روش کاربردی و کارا برای حل مسئله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها می باشد، مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین محدودیت بار حداقل را به آن ارائه یک رویکرد کاربردی که براساس اولویت در مدار قرار گرفتن واحدهای مقرون به صرفه و با قابلیت انعطاف بیشتر است، به الگوریتم مذکور اعمال شده است . رویکرد مذکور سبب شده است تا الگوریتم مربوطه که در شرایط بار حداقل همگرا نمی باشد به جواب مناسب منتهی گردد .