سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا گلساز شیرازی – شرکت برق منطقه ای فارس
علیرضا شیرانی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

ضرورت استفاده از سیستم بازبست با مطالعه عوامل ایجاد خطا در شبکه برق، مشخص می گردد . با شناسایی و دسته بندی نمودن انواع خطاها، هدف از بکارگیری سیستم بازبست روشن تر خواهد شد .
هر یک از اجزاء سیستم برق بطور دائم در معرض وقوع عیب و خطا می باشند و لیکن بر خلاف خطوط فشار قوی که بیشترین منشأ خطاهای ایجاد شده در آنها خارجی و ناشی از شرایط محیطی و جوی می باشد، عیوب ژنراتورها،ترانسفورماتورها و دیگر تجهیزات شبکه دارای ماهیتی متفاوت بوده و اکثراً ناشی از مسائل فنی و داخلی آنها می باشد . با پیشرفت تکنولوژی بری رفع خطاهایی که منشأ داخلی دارند راه حلهای مناسب پیدا شده و امروزه تا حد زیادی این قبیل خطاها قابل کنترل هستند . عیوبی که عامل بروز آنها خارجی می باشد بطور کامل قابل پیشگیری نبوده و احتمال وقوع آنها بستگی به شرایط جوی دارد