سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فریدون سلیمی – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
الهام مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی ملایر

چکیده:

بازار های خاکستری بازار هایی هستند که دارای محصولاتی با نام تجاری واقعی که فقط از طریق فروش آنمحصولات در کانال های غیر مجاز قابل تعریف و شناسایی می باشند. بازار خاکستری به توزیع کالاهای مارک دار توسطافراد غیر مجازدلالت دارد. به بیان دیگر بازار خاکستری بازاری است که ورود محصول به آن بازار توسط تولید کنندهبرنامه ریزی نشده است. بر اساس تعریف کاتلر برندیگ سازی توانایی مصرف کننده برای شناسایی نام و نشان تجاری(برند) تحت موقعیت های گوناگون است که توسط شناخت نام و نشان تجاری (برند) یا با یادآوردی آن صورت میگیرد. نام و نشان تجاری های (برندهای) موفق باید ارزشی بالاتر به مشتریان ارائه دهند و ارائه متمایزی از سایر رقباداشته باشند. این امر از طریق برندینگ سازی امکان پذیر می شود. بنابراین تصویر ذهنی مناسب از یک برند می تواندباعث عدم تمایل خرید مصرف کننده از بازارهای خاکستری شود. در این مقاله سعی بر این است که پس از معرفیبازارهای خاکستری و ارایه انواع استراتژیهای مبارزه با بازارهای خاکستری ، به معرفی برند ؛ ارزش ویژه برند و برندینگسازی به عنوان یکی از استراتژیهای مبارزه با بازارهای خاکستری پرداخته شود . و در ادامه پیشنهادات عملی برایبرندینگ سازی مطرح خواهد شد.