سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین رضایی دولت ابادی – عضو ھیئت علمی دانشگاه اصفھان گروه مدیریت
مهشید قریب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفھان

چکیده:

مسئله مورد بررسی در این مقاله ،برند سبز و جایگاه آن در بازاریابی اجتماعی و چالش های آن با می باشد. هدف پژوهش بیان مفهوم و اهمیت برند سبز و ضرورت گسترش آن برای موفقیت در تجارت جهانی با توجه به اهمیت مسئولیت های اجتماعی سازمان هاست. همچنین به نقشی که برند های سبز می توانند در محافظت از محیط زیست ایفا کنند پرداخته ایم. در این مقاله به بررسی تاریخچه برند سبز، چگونگی شکل گیری و تکامل آن پرداختیم و مشخصات یک برند سبز قدرتمند را بیان کردیم. سپس با توجه به اینکه بازاریابی سبز یکی از ابعاد مسئولیت های اجتماعی سازمان ها می باشد و مسئولیت های اجتماعی یکی از سه مؤلفه بازاریابی اجتماعی است، به بیان و تبیین این مفاهیم پرداخته و جایگاه برند سبز در بازاریابی سبز را برجسته ساختیم. برای روشن تر شدن موضوع به چندی از مطالعات انجام شده پیرامون برند سبز اشاره نموده ایم. از چالش های امروزه برندینگ سبز، نقش سبز شوها و تبلیغات کذب آنها را بررسی کرده و سپس به رابطه برند سبز و مدیریت زیست محیطی پرداختیم. تحقیق انجام شده برای تحلیل ابعاد موضوع برند سبز از نوع اکتشافی می باشد.