سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منوچهر محمدحسینی میرزایی – دانشگاه کاشان دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی مکانیک
عباس لقمان – دانشگاه کاشان دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مطالعه به بررسی خزش پایداردر کامپوزیت زمینه الومینیوم تقویت شده با ذرات میکرو/ نانو Sic پرداخته شده است معادله خزشی برای توصیف رفتار این کامپوزیت رابطه نورتون می باشد که ثوابت آن از ازمایشات تجربی پاندی استخراج شده است این ازمایشات برای ابعاد تقویت کننده در حدود میکروانجام پذیرفته که با برازش منحنی براین داده ها، ثوابت معادله مذکور برای ابعاد تقویت کننده درمحدوده نانو استخراج می شوند.