سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد اسدی – دانشجویکارشناسی ارشد نرم افزار
امین فرح بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم ا فزار

چکیده:

برای سازمان هایی که می خواهند از مزایای ERP بهره مند شوند و در عین حال توانایی هزینه ی بودجه ی زیادی را ندارند ERP در قالب معماری سرویس گرا پیشنهاد می شود دراین مقاله ابتدا به معرفی سیستمهای مبتنی بر معماری سرویس گرا GService oriented ArchitectureF می پردازیم که به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای مهندسی نرم افزار از آن یاد می شود و ویژگیهای آن را برخواهیم شمرد و سپس به تکیه بسته نرم افزاری ERP بر معماری سرویس گرا خواهیم پرداخت