سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدحسین ارمان – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاه گروه مدیریت
سارا مژده ای – دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده مدیریت و حسابداری
علیرضا حسین بیگی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مسعود ربیعه – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هرگاه عمل تصمیم گیری با چندگزینه و چندمعیار روبرو باشد میتوان از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده کرد این روش دارای یک ساختار سلسله مراتبی است واساس آن بر مقایسه زوجی معیارها و همچنین مقایسات زوجی گزینه ها نسبت به هر معیار نهفته است این روش جهت استفاده از اعداد فازی نیز توسعه یافته است دراین مقاله ضمن معرفی برخی از این روشها روش جدیدی نیز جهت استفاده از AHP بصورت فازی ارائه گردیده است در این روش ابتدا وزن نسبی عناصر فازی ماتریسهای مقایسات زوجی از بسط فازی روشهای تقریبی محاسبه شدهو سپس از تلفیق این اوزان نسبی وزن نهایی هرگزینه بدست می اید جهت روشن شدن این روش یک مثال عددی نیز آورده شده است.